Thermografie * Opsporen warmtelekken

thermografie - detectie warmtelekken erancoInfrarood audits via thermografisch onderzoek

Via thermografisch onderzoek kunnen we snel en heel nauwkeurig warmteverlies detecteren. Deze nieuwe technologie biedt ons de mogelijkheid om warmteverlies, tochtzones, isolatiefouten, koudebruggen, constructiefouten of defecten van uw technische installaties zoals vloerverwarming, en vochtproblemen gemakkelijker te ontdekken. Thermografie werkt heel precies: warmte- of tochtlekken kunnen tot op enkele centimeters nauwkeurig gelokaliseerd worden. Het grote voordeel hiervan is dat herstellingen heel precies op de juiste plaats uitgevoerd kunnen worden zonder een hele vloer of muur te hoeven openbreken. Soms volstaat het om slechts één enkele tegel op te lichten om het probleem op te lossen.

Thermografie: snelle en eenvoudige detectie van
warmtelekken, tochtzones, koudebruggen, vochtproblemen en constructiefouten

Thermografie is een vrij jonge meettechniek om temperatuurverschillen zichtbaar te maken. Elk voorwerp dat warmer is dan het absolute nulpunt (-273°C), straalt infrarode energie uit. Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de infrarode uitstraling van dat voorwerp. Die infrarode uitstraling is een elektromagnetische straling die als warmte aanvoelt en niet zichtbaar is voor het blote oog, maar wel met een warmtebeeldkijker.
ERANCO beschikt over een dergelijke infraroodcamera en een generator tot 5 kV, waarmee we de oppervlaktetemperaturen van voorwerpen zichtbaar kunnen maken door middel van infrarood beelden. Op het scherm verschijnen verschillende kleuren die bepalend zijn voor de temperatuur. Op die manier kunnen we vrij eenvoudig warmtelekken, koudebruggen, tochtzones, vochtproblemen en constructiefouten detecteren. Diezelfde technologie biedt ons ook de mogelijkheid om defecten en slijtage op te sporen in elektrische installaties en bekabeling van bijvoorbeeld uw vloerverwarming.

Waarom thermografie? Energiebesparing!

Door precies te weten waar uw woning of installatie zijn warmte verliest, kunt u onmiddellijk en accuraat ingrijpen: uw vloerverwarming laten herstellen, de fouten in uw isolatie of elektriciteitskabels laten herstellen, glas vervangen, openingen afdichten, …
Het wegwerken van warmtelekken leidt niet alleen tot een verhoogd comfort, maar ook tot een fikse energiebesparing.

Overtuigd van het nut van een thermografisch onderzoek?
Contacteer ons voor een prijsofferte.