Opsporen warmteverlies en fouten in vloerverwarming

Warmteverlies in uw vloerverwarming?
Snelle opsporing zonder kap- en hakwerken!

Via thermografisch onderzoek sporen we eventuele fouten, problemen of defecten op in zowel elektrische vloerverwarming als in vloerverwarmingssystemen op basis van warmwatercirculatie, maar ook in wandverwarming of andere verwarmingssystemen. Bij het uitvoeren van een thermografisch onderzoek, maken we gebruik van speciale apparatuur die elke lekkage of fout kan opsporen in de verschillende verwarmingsleidingen van uw vloerverwarming. Deze techniek leent er zich ook uitstekend toe om fouten in de elektrische vloerverwarmingskabels en in de isolatie van de energiekabels te detecteren. Lees meer over de detectie van fouten in elektrische vloerverwarmingskabels

Warmtelekken in uw vloerverwarming snel ontdekt met de infraroodcamera

Dankzij de innoverende beeld-in-beeld techniek maakt de infraroodcamera zichtbaar wat u met het blote oog niet kunt zien: warmtelekken, waterlekken, tochtlekken. Daar waar u op het scherm kleuren ziet verschijnen, vindt warmteverlies plaats. Het grote voordeel van deze warmtescanner is dat er geen invasieve hak- en breekwerken meer nodig zijn om dergelijke lekken op te sporen. Na het thermografisch onderzoek ontvangt u een rapport met de nodige informatie over het probleem en de mogelijke oplossingen om het probleem te herstellen. Vaak volstaat het om slechts 1 tegel te verwijderen om het warmtelek te herstellen.

Voordelen thermografie: snel, nauwkeurig en klantvriendelijk

  • Thermografie is een geschikte techniek om eventuele zwakke plekken op de sporen in uw vloerverwarming. Het biedt u de mogelijkheid om de nodige maatregelen te treffen en waar nodig herstellingen uit te voeren voordat het probleem ernstige vormen aanneemt.
  • Voor een warmtescan met infraroodcamera is er geen contact vereist met het oppervlak van uw vloerverwarming. De vloer hoeft dus niet opengebroken te worden om een onderzoek uit te voeren.
  • Thermografie is een snelle methode om fouten op te sporen in uw vloerverwarming.
  • Thermografie is een zeer nauwkeurige methode en detecteert tot op enkele centimeters na de precieze locatie van de zwakke plekken of de warmtelekken binnen uw vloerverwarming, wandverwarming of andere verwarmingsinstallatie.
  • Via een temperatuurscan, uitgevoerd met een infraroodcamera, stellen we niet alleen vast waar het warmteverlies optreedt, maar ook hoeveel energie er verloren gaat.
  • Herstellen van de mogelijke fouten of lekkages kan u achteraf veel geld doen sparen op uw energiefactuur.