Opsporen van vlambogen

 

Nieuwe apparatuur is steeds gevoeliger voor storingen.

Vlambogen kunnen ook een oorzaak van storingen zijn.

Het ontstaan van een vlamboog kan diverse redenen hebben en voorkomen in tal van leidingen met storingen of brand tot gevolg.

Als de vlamboog voldoende is in vermogen kan dit zelfs tot een kortsluiting leiden waardoor in het beste geval de zekering en/of aardlekschakelaar uitschakelen en de leiding spanningsloos wordt.

Elektriciteit is een erkende ontstekingsbron voor een aantal brandgevaren, o.a. woningbranden, met soms zeer erngstige gevolgen.

 

Veel foutstromen zijn detecteerbaar maar seriële en paralelle vlambogen vragen specifieke apparatuur om deze te lokaliseren.

 

Vlambogen zijn opsooorbaar, mits gebruik van onze speciale apparatuur kunnen wij dergelijke fouten (storingen) lokaliseren.

Contacteer ons voor meer info of een offerte via info@eranco.be