Opsporen van fouten in elektrische kabels

Opsporen van fouten in elektrische kabels

Isolatiefouten, Vlambogen, Onderbrekingen, Kortsluiting of andere problemen.

Een elektrische kabel, geplaatst in de grond, is steeds onderhevig aan gevaren wanneer werkzaamheden op het traject worden uitgevoerd. Denk hierbij aan structuele aanpassingen, verbouwingswerken, plaatsen van palen, etc. zijn risicovolle werken die een fout kunnen genereren in ondergrondse elektriciteitskabels. Een kortsluiting waardoor de zekering uitvalt, of verlies aan elektriciteit waardoor de aardlekschakelaar uitschakeld, is hiervan het gevolg. Om een herstelling op dergelijke kabels uit te voeren dient de locatie van de fout gekend te zijn. Om de foutlocatie op te sporen kan u dan ook steeds een beroep doen op onze technische diensten.

Met de speciaal hiervoor bestemde apparatuur kunnen wij de fout in elektrische leidingen lokaliseren waarna de herstelling desgewenst kan aangevat worden.

Indien u een fout dient op te sporen kan u steeds bij ons terecht.

Nieuw, het opsporen van vlambogen in elektrische leidingen. De speciale apparatuur maakt het opsporen van vlambogen eveneens mogelijk, laat niet na om ons te contacteren.